Σύμφωνα με έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2022.pdf)) τού Υπουργείου Παιδείας, παρατείνεται η περίοδος της δήλωσης και της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαικού Έτους 2022-2023.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις σύγγραμματων των φοίτητων παρατείνονταί μεχρί την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, ενω η δίανομη θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεταί ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοίτητες που εχούν υπερβεί τα ν+2 ετη σπούδων δ
εν δικαιούνται δωρεαν
διδακτικά σύγγραμματα.

Για περαίτερω διευκρινίσεις η απορίες μπορείτε παντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγης Χρηστών του Ευδόξου.

(
http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Από τη Γραμματεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ