Το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης 5 σύγχρονων και μοναδικών στο είδος τους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

pms georgiadispms maisipms douvispms strigkaspms antonopoulou