Υπηρεσία Ιδρυματικού Λογαριασμού

studentaccount.uop.gr 

 

Αλλαγή συνθηματικού (Password)

Eάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, συμπληρώστε και υποβάλλετε αίτημα προς τη Τεχνική Υποστήριξη και θα σας βοηθήσουμε στην επίλυσή του