Υπηρεσία Ιδρυματικού Λογαριασμού

studentaccount.uop.gr 

 

Αλλαγή συνθηματικού (Password)

Eάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, συμπληρώστε και υποβάλλετε αίτημα προς τη Τεχνική Υποστήριξη και θα σας βοηθήσουμε στην επίλυσή του

Eκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022  έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022