Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού

 

Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να ενεργοποιήσουν τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής με ταυτοπροσωπία, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν είναι τα παρακάτω:

  1. Μετάβαση στη σελίδα https://studentaccount.uop.gr για οδηγίες ενεργοποίησης του Ιδρυματικού Λογαριασμού.
  2. Μετάβαση στη σελίδα https://uregister.uop.gr για την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού.
  3. Για θέματα λειτουργίας του Ιδρυματικού Λογαριασμού οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να μπαίνουν στον σύνδεσμο https://studentaccount.uop.gr/request , να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στην Τεχνική Υποστήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.