Layer 1

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών του, σε σύμπλευση πάντα με την αποστολή και τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Η αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού είναι να:

 - προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του αθλητισμού.

 - παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

 - οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

 - συμβάλλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Η διασφάλιση της ποιότητας του ΤΟΔΑ επιτυγχάνεται, μέσω:

 - του Στρατηγικού Σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του Τμήματος και των - σύμφωνα με αυτόν - ετήσιων πλάνων δράσης.

 - της σύμπλευσης με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας του ΕΧΑΕ, του εθνικού και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.

 - της δέσμευσης του Τμήματος για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, τόσο μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και στις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του.

 - του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, τον οποίο ακολουθεί και έχει θεσπισθεί σε Ιδρυματικό επίπεδο.

 - της διαφάνειας και δημόσιας πληροφόρησης για τις δράσεις του.

 

Για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής ποιότητας το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού εφαρμόζει τα εξής:

 - Διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ευέλικτο Πρόγραμμα Σπουδών που έχει στόχο την σύνδεση του Τμήματος με κοινωνία και την αγορά εργασίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων του.

 - Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος, σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

 - Υιοθετεί μια πολιτική επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του.

 - Εξασφαλίζει την ομαλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των φοιτητών κατά την περίοδο των σπουδών τους και παρακολουθεί την σταδιοδρομία τους μετά την αποφοίτησή τους.

 - Υποστηρίζει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ και προωθεί τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα στα αντικείμενα που πραγματεύεται η επιστήμη που θεραπεύει το Τμήμα.

 - Υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα των Υποψηφίων Διδακτόρων και προωθεί τα αποτελέσματά της έρευνάς τους σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη/φορείς (shareholders) που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του ΤΟΔΑ.

Υποστηρίζει την διασύνδεση με την τοπική κοινωνία μέσω Ημερίδων, Σεμιναρίων και Επιστημονικών Συνεδρίων με στόχο τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

 - Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες που στοχεύουν στην συνεχή βελτίωση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

 - Συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ενσωματώνοντας σε ετήσια βάση όλες τις προτάσεις για την βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που το Τμήμα προσφέρει.

 

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού:

 - δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής που παραπάνω περιγράφεται

 - υπερασπίζεται την ακαδημαϊκή ηθική και ακεραιότητα, την ακαδημαϊκή ελευθερία και μάχεται κατά της ακαδημαϊκής απάτης

 - προστατεύει τη διαφορετικότητα και φροντίζει να εξαλείφει τυχόν διακρίσεις σε βάρος των φοιτητών ή των στελεχών του.