ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ISBN/ISSN ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ VOLUME/ISSUE ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ/ΨΗΦΙΑΚO ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Education level do not affect the knowledge of cardiopulmonary resuscitation of physical education teachers. Tripolitsioti, A. and Stergioulas, A. 2347-3215 International Journal of Current Research and Academic Review 6, 1-8.  
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Βασιλάκης, Ν. και Στεργιούλας, Α. (2017). Αξιολόγηση γνώσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής εργαζομένων σε δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Αττικής σε καταστάσεις που απαιτούν πρώτες βοήθειες. Πιλοτική μελέτη. Εικοστό πέμπτο (25ο) διεθνές συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Κομοτηνή Μάιος, 2017 Στεργιούλας, Α. Εικοστό πέμπτο (25ο) διεθνές συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Κομοτηνή Μάιος, 2017
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Βασιλάκης, Ν. και Στεργιούλας, Α. (2017). Αξιολόγηση γνώσεων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής εργαζομένων σε δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Αττικής σε καταστάσεις που απαιτούν πρώτες βοήθειες. Πιλοτική μελέτη. Εικοστό πέμπτο (25ο) διεθνές συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Κομοτηνή Στεργιούλας, Α. Εικοστό πέμπτο (25ο) διεθνές συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Κομοτηνή Μάιος, 2017. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ανακοινώσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια The complexity of central policy-making sports tourism in the Region of Crete 07/12/12 ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ, L., Vrondou, O. & Douvis, J. "13thHellenic Conference Management Sport & Recreation, ELLEDA, December 7-9, Sparta Greece. ebook, pp 166. 13th Hellenic Conference Management Sport & Recreation, ELLEDA
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια 'The political environment for the development of sports tourism: The case of Crete 11/09/13 ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ, L., Vrondou, O., Kriemadis, A. & Douvis, J. 21st Sports Management for Quality of Life, EASM, 11 -15 September, Istanbul-Turkey, eBook, pp 407. EASM ebook pp.407
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές «Tourism Business Sector Stance in Front of a Sport Tourism Development: Focusing on Crete» 30/05/14 ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ, L., Vrondou, O., Kriemadis, A. & Douvis, I. 978-3-319-15859-4 1st International Conference of Cultural and digital Tourism, IACuDiT, 30/5-01/06/2014, Athens- Greece, Springer, pp 349 2198-7246 DOI: 10.1007/978-3-319-15859-4
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές International Sports Bodies Application of Ecological Sustainability Mechanisms Affecting Sport Tourism Related Natural Environment 28/06/18 Ourania Vrondou, Panagiotis Dimitropoulos, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ 978-3-030-03910-3 5th International Conference: Exploring Smart Tourism: The Cultural and Sustainability Synergies (IACUDIT) Athens 28-30 June 2018 Springer, Cham 978-3-030-03910-3 DOIi: 10.1007/978-3-030-03910-3_33
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Central Government Tourism Policy and the Development of Sports Tourism in Mass Tourism Areas: The Case of Crete 28/06/18 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ, Ourania Vrondou, Stella Leivadi 978-3-030-03910-3 5th International Conference: Exploring Smart Tourism: The Cultural and Sustainability Synergies (IACUDIT) Athens 28-30 June 2018 Springer Nature Switzerland AG 2019 DOI: 10.1007/978-3-030-03910-3
ΔΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Joint mobility and mood state alterations following an exercise swimming pool program in healthy elderly women 19/06/09 Matsouka, O., Michailidou, M., Trigonis, I., Douma, I. The 12th world Congress of Sport Psychology, Morocco 17-21 June.
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές Διαφοροποίηση της ηθικής αποδέσμευσης από το δημοτικό στο γυμνάσιο 08/12/12 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: Η απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο", Σπάρτη Λακωνίας, ΤΟΔΑ , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. https://docplayer.gr/1443590-Vivlio-praktikon-synedrioy.html
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Ελληνική έκδοση της κλίμακας ηθικής αποδέσμευσης: Διαφορές φύλου σε μαθητικό πληθυσμό 21/05/11 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 20-22 Μαΐου 2011 http://83.212.146.66/undergraduate/images/files/congress/2011/oral11/Sports_Psychology.pdf
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Κλίμακα αντιληπτής αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με τον εκφοβισμό 21/05/11 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 20-22 Μαΐου 2011 http://83.212.146.66/undergraduate/images/files/congress/2011/oral11/Sports_Psychology.pdf
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Σχολική – εξωσχολική συστηματική άθληση και εκφοβισμός σε μαθητές Γυμνασίου 22/05/10 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α., Βλάχος Γ 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 21-23 Μαΐου 2010 http://83.212.146.66/undergraduate/images/files/congress/2010/oral10/SPsychology.pdf
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Σχολικός εκφοβισμός σε ελληνικά σχολεία 22/05/10 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α., Σκουλά Α 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 21-23 Μαΐου 2010 http://83.212.146.66/undergraduate/images/files/congress/2010/oral10/SPsychology.pdf
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Κυβερνοεκφοβισμός: Μια νέα μορφή απειλής 23/05/09 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 22-24 Μαΐου 2009 http://83.212.146.66/undergraduate/images/files/congress/2009/abstract/Technology.pdf
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Κυβερνοεκφοβισμός: Μια νέα μορφή απειλής 23/05/09 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 22-24 Μαΐου 2009
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές Εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 23/05/09 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 22-24 Μαΐου 2009 http://83.212.146.66/undergraduate/images/files/congress/2009/abstract/Sport_Psych.pdf
ΔΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 23/05/09 Δούμα Ε., Τραυλός Α.Κ., Στεργιούλας Α. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 22-24 Μαίου 2009
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Απόψεις δημοσιογράφων για τη σχέση της βίας στον αθλητισμό και το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης 15/06/07 Δούμα Ε. 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διοίκησης του Αθλητισμού, ΤΟΔΑ Σπάρτη.
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Αρθρο(α) σε πρακτικα συνεδριου Perceived self-efficacy scale and bullying 21/05/11 Douma, E., Travlos, A. K., & Stergioulas, A 19th International Congress of Physical Education and Sport. Komotini: Democritus University of Thrace Proceedings of the 19th International Congress of Physical Education and Sport (pp. 24-27) http://83.212.146.66/undergraduate/images/files/congress/2011/spaper/Sport_Psychology.pdf
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη του εκφοβισμού. 10/10/12 Τραυλός Α. Κ., & Δούμα, Ε 978-960-93-4039-7 https://docplayer.gr/5017556-Kyvernoekfovismos-stin-ellada-mia-diepistimoniki-proseggisi.html
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές The effect of moral disengagement on bullying: testing the moderating role of personal and social factors 05/03/19 Travlos, A. K., Tsorbatzoudis, H., Barkoukis, V., & Douma, I. Journal of Interpersonal Violence DOI: 10.1177/0886260518760012
ΔΟΥΜΑ  ΕΙΡΗΝΗ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές The effect of moral disengagement on bullying: testing the moderating role of personal and social factors 05/03/19 Travlos, A. K., Tsorbatzoudis, H., Barkoukis, V., & Douma, I. Journal of Interpersonal Violence DOI: 10.1177/0886260518760012
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας (EFQM) στην Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Σχολείου “Pen y Dre High School” στο Ηνωμένο Βασίλειο 07/12/12 Κριεμάδης, Θ., Αλεξόπουλος, Α., Τότσικας, Δ., 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, 2012
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Η εφαρμογή των Κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας στο Σχολείο KLG (Kossuth Lajos Gimnazium) 23/09/13 Κριεμάδης Θάνος, Καριοφύλλας Χάρης Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Era – 8, “The SynEnergy Forum”, 2013
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ερευνητικές προτάσεις και εγκεκριμένα ερευνητικά έργα Δημιουργία Γνωσιακού Μέσου με τίτλο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Διοικητική Επιστήμη και με πεδίο εφαρμογής τη σχολική μονάδα 19/02/13 Κριεμάδης Θάνος, Καριοφύλλας Χάρης
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Βιβλία-Μονογραφίες Ideological Function of Deming Theory in Higher Education 19/06/17 Κριεμάδης Θάνος, Σιούτου Αναστασία 9,78152E+12
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Βιβλία-Μονογραφίες Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην ποιότητα 01/11/12 Κριεμάδης Θάνος 978-960-562-024-0
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Βιβλία-Μονογραφίες Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην ποιότητα 28/01/19 Κριεμάδης Θάνος 978-960-562-024-0
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Βιβλία-Μονογραφίες Ideological Function of Deming Theory in Higher Education 28/01/19 Κριεμάδης Θάνος, Σιούτου Αναστασία 9,78152E+12
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Validity and reliability of Total Quality Management Questionnaire in Greek Primary Education Settings 15/01/17 1Karageorgos, C., 2Patsiaouras A., 3Kokaridas D., 4Kriemadis, A & 5Travlos, A ISSN:2234-3040 / Online ISSN 2234-3059 East Asian Journal of Business Management http://www.eajbm.org/journal/article.php?code=52159
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10/05/14 ΚΟΝΤΖΙΑ Μ., ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ι. 22nd International Congress of Physical Education & Sports http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2014/poster14.pdf
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/05/14 ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ., ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Κ., ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α. 22nd International Congress of Physical Education & Sport http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2014/poster14.pdf
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 10/05/14 ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ., ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Κ., ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α. 22nd International Congress of Physical Education & Sport http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2014/poster14.pdf
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 17/05/15 ΚΟΝΤΖΙΑ Μ., ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ι., ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ., ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ο. 23rd International Congress of Physical Education & Sport http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2014/poster14.pdf
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 20/05/19 ΚΟΝΤΖΙΑ Μ., ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ι., ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ., ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ο. 24th International Congress on Physical education and sport science http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2016/poster16.pdf
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 20/02/17 ΚΟΝΤΖΙΑ Μ., ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ι., ΚΥΠΡΑΙΟΣ 25th Anniversary international congress on Physical Education & Sport Science http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/congress/2017/abook17.pdf
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 01/02/15 ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ., ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Κ., ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α., ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ι. ISSN: 1792-1686 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ VOLUME 9 http://www.jstar.gr/onlinepic/Vol9%20-%20Karakatsanis%20-%20a.pdf
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές THE COMMUTING PROFILES OF THE PRINCIPALS: THEIR VIEWS ON THE SURROUNDING BUILT ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE OF THEIR SCHOOLS AND THE FACTORS THAT AFFECT THE ACTIVE COMMUTING OF STUDENTS TO AND FROM SCHOOL 01/02/15 KIPREOS G., MOUNTAKIS C., STERGIOULAS A ISSN: 1791-874X INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT, RECREATION & TOURISM VOLUME 17 http://www.ijsmart.eu/onlinepic/vol17_a_Karakatsanis%20Konstantinos.pdf
ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Customer involvement in new service development: a review & research agenda 22/06/16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICCMI 2016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 22-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές PROFILE OF GREEK PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS IN THE GREEK TRAINING CENTRES 18/05/18 Mourtziapis A. , Kothroulas D., Alexopoulos P., Travlos Α., Κipreos G. 26th International Congress of Physical Education
ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Factors driving Purchase Intention and Word of Mouth Communication for Sports Sponsors: A comparative analysis between 'Star' Clubs and 'Underdogs 21/10/15 Koronios K., Psiloutsikou M., Kriemadis A, Zervoulakos P., Leivaditi E., Karapostolou G., Kothroulas D. 20th Conference of International Academy of Management and Business
ΚΟΡΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές STRATEGIC PLANNING FOR MUNICIPAL LIBRARIES IN GREECE 02/05/08 MARIA KORKIDI, PETROS KOSTAGIOLAS NEW LIBRARY WORLD 109, No. 11/12,2009 p.p. 546-558 https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03074800810921359
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές The Place Branding of Istanbul for the Olympic Games of 2020 14/02/19 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review 1 http://www.podiumreview.org.br/ojs/index.php/rgesporte/article/view/19
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Managers' Perceptions and Opinions towards Corporate Social Responsibility (CSR) in Greece 14/02/19 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Geitona Mary, ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Triantafillidou Amalia The International Conference on Applied Economics (ICOAE), Uppsala, Sweden, 2012 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112000366
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους CYPRUS: A Small Island Country, Full of History and Passion for Sport 27/11/17 N Kartakoullis, T ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, C Loizou 978-3-319-61309-3 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-61310-9_4