Το Τμήμα διαθέτει τρία σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια: