Τα δεδομένα (αναφέρονται σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος) που συλλέχθηκαν, ομαδοποιήθηκαν ανά επίπεδο αναφοράς (τμήμα, πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών) και ανά θεματική κατηγορία, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Τμήμα
 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Προγράμματα Σπουδών και τις διδακτορικές διατριβές του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις και τις δαπάνες του Τμήματος.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στοιχεία για τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τις βιβλιοθήκες, τις λοιπές εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες από το Τμήμα ψηφιακές υπηρεσίες.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στοιχεία για την ερευνητική δραστηριότητα και την παραγωγή και αναγνώριση ερευνητικού έργου του Τμήματος.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ Γενικά στοιχεία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (πιστωτικές μονάδες, ίδρυση, αναμόρφωση, γλώσσα προσφερόμενων μαθημάτων κ.α.).
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Στοιχεία για την οργάνωση των σπουδών (δομή και πλήθος μαθημάτων, υποχρεώσεις φοιτητών κ.α.).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Στοιχεία για την ηλεκτρονική τάξη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Στοιχεία για τη διαδικασία πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ Στοιχεία για τους συμμετέχοντες στο σχεδιασμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Αναλυτικά στοιχεία για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Αναλυτικά στοιχεία του φοιτητικού πληθυσμού του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) Στοιχεία για τους φοιτητές ΑμεΑ του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) Στοιχεία για την κινητικότητα των φοιτητών (ERASMUS, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές).
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Αναλυτικά στοιχεία για τους αποφοίτους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) Αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) Αναλυτικά στοιχεία για την απορρόφηση των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην αγορά εργασίας.