Χαιρετισμός Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣΑγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, σεβαστοί γονείς και συνάδελφοι,

αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο αθλητισμός με την ευρύτερη του έννοια που συμπεριλαμβάνει τόσο τον αγωνιστικό, όσο και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά και τον τουριστικό και τον ψυχαγωγικό, είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Η επαγγελματική προσέγγιση της αθλητικής βιομηχανίας δημιουργεί την ανάγκη για επαγγελματίες και εξειδικευμένα στελέχη στη διοίκηση του αθλητισμού, τα οποία αναμένεται να ασχοληθούν με διάφορες επιχειρηματικές πτυχές του αθλητισμού και της αναψυχής.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε θέματα που άπτονται της οικονομίας και της διοίκησης του αθλητισμού. Είναι στελεχωμένο με αξιόλογα μέλη Διδακτικού και Εργαστηριακού προσωπικού, καθώς και βοηθούς ερευνητές, προκειμένου να υποστηρίξει επαρκώς τις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών/φοιτητριών, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική της εφαρμογή σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να διοργανώσουν και να παρακολουθήσουν αθλητικά δρώμενα, επιστημονικά συνέδρια αλλά και να συμμετάσχουν σε δράσεις των Ερευνητικών Εργαστηρίων που λειτουργούν εντός του Τμήματος.

Στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει ηγετικά στελέχη που θα εργαστούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της αθλητικής βιομηχανίας, παρέχοντάς τους ευέλικτη και ποιοτική εκπαίδευση. Εκτός από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το Τμήμα μας προσφέρει και Προγράμματα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών σε σύγχρονες και ανταγωνιστικές κατευθύνσεις της διοίκησης του αθλητισμού. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές και φοιτήτριές μας έχουν την ευκαιρία να μετακινηθούν για σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα μας συνεργάζεται και τα οποία παρέχουν πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους. Ας σημειωθεί ότι το Τμήμα μας έχει ήδη πιστοποιηθεί για την ποιότητα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε).

Μέσω του προγράμματος σπουδών του το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού φιλοδοξεί να παράγει καταρτισμένους επαγγελματίες στους σημαντικότερους τομείς της σύγχρονης αθλητικής αγοράς, όπως είναι η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών, το αθλητικό μάρκετινγκ, το αθλητικό δίκαιο, τα οικονομικά του αθλητισμού, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η διαχείριση αθλητικών υποδομών, η χορηγία, η διοίκηση αθλητικού τουρισμού και αθλητικής αναψυχής, η διοίκησης αθλητισμού για ΑμεΑ. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις σύμφωνα με τους στόχους μας, έχοντας σαφή γνώση των αναγκών της αγοράς του αθλητισμού. 

Με εκτίμηση,

Γεώργιος  Σπ. Κυπραίος

Καθηγητής ΤΟΔΑ

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής