Ναύπλιο 03/11/2022

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α (πατήστε εδώ),
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για όλα τα έτη σπουδών, θα επανεκκινήσει την Πέμπτη 10-11-2022. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 17-11-2022.
Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://sitisi.uop.gr και θα
αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και περιέχουν στο σύνολο τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει επιτυχώς την αίτηση τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν, ενώ αυτοί για τους οποίους εκκρεμεί η
ανάρτηση δικαιολογητικών μπορούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στο διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι νέες αιτήσεις.
Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.
Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

Από το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας