Προκήρυξη αιτήσεων Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ σχέδιο 2022, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών και προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να μετακινηθούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και με δυνατότητα πλήρους αναγνώρισης του χρονικού διαστήματος του έργου τους.


Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αίτηση φοιτητή/τριας προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Πρυτανεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου