Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετακίνηση Φοιτητών/τριών για Σπουδές Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να φοιτήσουν με επιχορήγηση σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού (βλ. αναλυτική κατάσταση των Ιδρυμάτων στο http://erasmus.uop.gr/index.php/2011-09-02-06-39-39 ) για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ EΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2024/25 και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα σπουδών τους.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη μετακινηθεί για σπουδές ή πρακτική άσκηση, μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου, ωστόσο η περίοδος μετακίνησής τους θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο μετακίνησης των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ίδιο σύνδεσμο με
την Ανακοίνωση.
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας [Ζητείται αυτεπάγγελτα κατόπιν συναίνεσης]
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
4. Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και Αγγλικά
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
6. Φωτογραφία
7. Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) για σπουδές ή πρακτική από το Φορέα Υποδοχής
[στην περίπτωση που υπάρχει ήδη προσυμφωνία]

Συμπληρωματικά για μετακίνηση Μεταπτυχιακού επιπέδου: Έγγραφο σύμφωνης γνώμης από τον/την Επιστημονικό/η Υπεύθυνο του Προγράμματος.
Συμπληρωματικά, για μετακίνηση Διδακτορικού επιπέδου: Έγγραφο σύμφωνης γνώμης από την Τριμελή Επιτροπή


 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ