Νέες εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διοίκηση της εκπαίδευσης (26/2/2014)

Για το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις της ημερίδας πατήστε εδώ