Σπάρτη 23/12/2020

 

Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο ΤΟΔΑ είναι οι εξής:

Α/Α

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΝ 539585

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

2

ΑΙ 206266

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

3

ΑΒ 406767

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ / ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

4

1035435

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

5

ΑΙ 672672

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

6

ΑΖ 131718

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

7

Φ 286592

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

8

Φ286593

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

9

ΑΙ 526281

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

10

ΑΜ 778135

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

11

Χ 793771

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

12

ΑΒ 759960

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

13

ΑΗ 260429

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

14

ΑΒ 412517

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

15

ΑΚ 551341

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

16

ΑΙ 249441

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

17

Χ 979321

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

18

ΑΜ 779935

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

19

ΑΖ 360599

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

20

ΑΖ 859616

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

21

ΑΖ 404650

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

22

ΑΝ 634748

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

23

Φ 285476

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

24

Χ 904407

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

25

Ν 451812

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

26

ΑΕ 732081

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

27

ΑΜ 779960

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

28

ΑΟ 410035

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

29

ΑΟ 345201

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

30

Φ 286415

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

31

ΑΟ 475621

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

32

272406036

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

33

ΑΕ 733046

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

34

296966016

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

35

ΑΙ 695655

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

36

ΑΚ 362976

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

37

ΑΗ 970600

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

38

Χ 405537

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

39

15623

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

40

Χ 952238

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

41

ΑΗ 230930

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

42

ΑΗ 236126

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

Η αίτηση του υποψηφίου με Α.Τ.  ΑΒ 406767απορρίπτεται ως εκπροθέσμως κατατεθείσα.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, και για την εξέταση του πρώτου μαθήματος, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες και για τα υπόλοιπα μαθήματα, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να προσέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται η ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα.

Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής, που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων, απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή.

Για το πρόγραμμα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

 

Η Επιτροπή Κατατακτηρίων εξετάσεων