Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην είσοδό τους στο σύστημα δήλωσης GDPR (Συμμετοχή στις εξετάσεις) οφείλουν προηγουμένως να έχουν επιβεβαιώσει την επιτυχή υποβολή δήλωσης μαθημάτων τους.

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων, δεν μπορούν κάνουν εισαγωγή στο σύστημα GDPR.

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ