Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να ενημερώσω τους φοιτητές της Σχολής και του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης  Αθλητισμού του ΠαΠελ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς ότι τόσο το διοικητικό και τεχνικό όσο και το διδακτικό προσωπικό της σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε από την Δευτέρα 23/3 να συνεχιστούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου με διδασκαλία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα διδασκαλίας. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Έχουν ήδη αναρτηθεί οδηγίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους φοιτητές. 

Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι φοιτητές μας με αίσθημα ευθύνης θα ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή, ώστε μαζί να καταφέρουμε να προχωρήσουμε τη Σχολή μας και εντέλει την ίδια τη Ζωή στους εξαιρετικά χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. 

Καλή δύναμη, υπομονή, επιμονή και ψυχραιμία, με την πεποίθηση ότι το συντομότερο δυνατόν θα ξαναβρεθούμε όλοι υγιείς στα αμφιθέατρα.

PastedGraphic 1