Σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον εξάμηνο δεν θα διδαχθούν τα εξής μαθήματα:

ΟΔΕ059 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΔΕ047 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΚΠ003 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΕ070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΟΔΕ058 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είχα προβεί σε δήλωση των πιο πάνω μαθημάτων να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους και να τα αντικαταστήσουν με άλλα προσφερόμενα μαθήματα.

Επίσης, σας γνωστοποιείται ότι η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων έχει παραταθεί μέχρι και την 29/11/2019.

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019 - 2020 μέσω της υπηρεσίας studentweb που θα βρείτε στο σύνδεσμο https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp 

Οι φοιτητές 4ου ή και μεγαλύτερων ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία έως και οκτώ (8) συνολικά μαθημάτων, στα οποία έχουν προβιβάσιμο βαθμό, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ κατά την πιο πάνω προθεσμία και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα (π.χ. δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα προς δήλωση) μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Οι (επί πτυχίω) φοιτητές 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα που διδάχθηκαν τόσο στα χειμερινά όσο και στα εαρινά εξάμηνα σπουδών τους (διπλή εξεταστική).

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ