Υπενθυμιζεται στους φοιτητές που εκπονούν την Πρακτική τους Ασκηση το διάστημα 1/7-31/8 2020 οτι

Με την ολοκλήρωση της ΠΑ (31η Αυγούστου κάθε έτους) ο εκπρόσωπος του κάθε φορέα υποβάλλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΤΟΔΑ την αξιολόγηση του φοιτητή, συμπληρώνοντας το έντυπο «Φυλλο Αξιολογησης Πρακτικης Ασκησης Απο Τον Φορεα», και  «Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή» καθώς και το «Παρουσιολόγιο Πρακτικής Ασκησης». Συμπληρωμένα και σφραγισμένα/Υπογεγραμμένα από το φορέα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ).

Για τους φορείς που δέν εχουν επιστρέψει στο Τμήμα τις συμβάσεις παρακαλείστε να υπενθυμίσετε στο φορέα σας την υποχρέωση του  αυτή καθώς είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκληρωση της Πρακτικής σας Ασκησης.

Μαζί με αυτά πρέπει να προσκομίζονται και τα εντυπα 3.5 του Εργάνη με την εγγραφή και τη διαγραφή του φοιτητή στο ΟΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" ορθά Συμπληρωμένα και Σφραγισμένα/Υπογεγραμμένα από το φορέα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ .(ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνοντας το έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ–ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ»

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών
Τ.Κ. 23100, Σπάρτη

Στη συνέχεια οφείλουν να συμπληρώσουν στην πλατφόρμα praktiki.uop.gr τα Δελτία εισόδου και εξόδου.

Τονίζεται οτι ΜΟΝΟΝ μετά την παραλαβή απο το Τμήμα των παραπάνω δικαιολογητικών η Πρακτική Θεωρείται Επιτυχώς Ολοκληρωμένη.

Τα έντυπα υπάρχουν για μεταφόρτωση παρακάτω:

Φυλλο Αξιολογησης Πρακτικης Ασκησης Απο Τον Φορεα

Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή

Παρουσιολόγιο Πρακτικής Ασκησης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ–ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ