Τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης  φοιτητών ΤΟΔΑ, όπως ορίστηκαν με την απόφαση της 95ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος την 26/2/2020, συνήλθαν την Παρασκευή 29/5/2020 και ώρα 12.30 σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης κι αφού έλαβαν υπόψιν τους :  

α) τους φακέλους των αιτούντων φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 – 2020 (Ιούλιος – Αύγουστος 2020),

β)  την απόφαση της  υπ.αριθμ. 99/15.5.2020 Συνεδρίασης της  Γ.Σ. ΤΟΔΑ για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης ακ. έτους 2019-2020,

γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, άρθρο 5,  

δ) τις οδηγίες και τα κριτήρια επιλογής των αιτούντων φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (σχετ. απόφαση της 54ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία ελήφθη την 28/9/2017),

ε) τις προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών, οι οποίες διενεργήθηκαν την  29/5/2020 και ώρα 09.00-12.00, με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης,  

στ) το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί η υλοποίηση του προγράμματος από εκατό (100) φοιτητές του Τμήματος Ομόφωνα αποφάσισαν όπως εγκρίνουν την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στους πιο κάτω φοιτητές, κατατάσσοντάς τους με φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησής τους:

Ακολουθεί ο πίνακας της κατάταξης με την τελική βαθμολογία    

 

Αρ Μητρώου: Εξάμηνο: ΜΟ ΒΑΘΜ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
6062201600001 6 6,95 10 0 5,58 28
6062201700001 7 6,89 0 0 3,55 73
6062201700002 6 7,12 10 0 5,66 21
6062201700004 8 7,05 10 0 5,63 24
6062201600006 6 7,57 10 0 5,89 6
6062201700006 6 6,74 10 0 5,47 36
6062201600007 10 6,8 0 0 3,60 72
6062201700139 10 7 10 0 5,70 18
6062201600009 8 6,07 10 0 5,14 63
6062201700007 6 7,74 10 0 5,97 3
6062201700008 8 7,65 10 0 5,93 4
6062201600015 6 7,54 10 0 5,87 7
6062201600019 6 6,46 10 0 5,33 47
6062201700012 6 7,51 10 0 5,86 9
6062201700015 6 6,86 10 0 5,53 34
6062201700017 6 7,01 0 0 3,61 71
6062201400025 12 7,03 10 0 5,62 26
6062201700021 8 7,15 10 0 5,68 20
6062201600033 8 6,36 10 0 5,28 50
6062201700031 6 7,28 10 0 5,74 15
6062201600035 6 6,18 10 0 5,19 61
6062201700033 6 5,98 10 0 5,09 64
6062201600038 6 5,82 10 0 5,01 66
6062201600039 10 6,23 10 0 5,32 48
6062201600040 8 6,67 10 0 5,44 40
6062201700042 10 6,97 10 0 5,69 19
6062201500047 9 6,16 10 0 5,28 51
6062201500060 8 6,35 10 0 5,28 53
6062201700052 8 6,74 10 0 5,47 37
6062201700056 8 6,91 10 0 5,56 31
6062201600063 6 6,52 10 0 5,36 45
6062201600064 8 6,68 10 0 5,44 39
6062201600067 8 6,14 0 0 3,17 77
6062201700064 6 7,64 10 0 5,92 5
6062201600068 18 7,18 10 0 5,79 11
6062201700071 8 6,53 10 0 5,37 44
6062201600071 8 5,94 10 0 4,95 68
6062201600074 8 6,89 10 0 5,55 33
6062201600075 8 5,73 10 0 4,97 67
6062201600076 6 7,84 10 0 6,02 2
6062201600077 8 5,84 10 0 4,95 69
6062201600078 8 6,61 10 0 5,41 42
6062201600079 6 6,36 10 0 5,28 52
6062201600081 8 7 10 0 5,60 27
6062201700078 6 6,59 10 0 5,40 43
6062201600082 6 7,23 10 0 5,72 17
6062201600083 8 8,06 10 0 6,13 1
6062201700081 6 6,58 0 0 3,39 75
6062201600089 8 6,25 10 0 5,23 59
6062201700084 6 6,61 0 0 3,41 74
6062201600134 8 6,8 10 0 5,50 35
6062201600094 6 5,87 10 0 5,04 65
6062201700088 6 6,28 10 0 5,24 57
6062201600097 8 6,47 10 0 5,34 46
6062201700089 8 6,74 10 0 5,47 38
6062201700094 8 7,35 10 0 5,78 12
6062201700095 6 7,28 10 0 5,74 16
6062201700096 6 6,34 10 0 5,27 54
6062201600104 8 6,41 10 0 5,31 49
6062201700097 6 6,28 10 0 5,24 58
6062201700103 8 7,39 10 0 5,80 10
6062201400124 12 6,05 10 0 5,23 60
6062201600109 6 6,95 10 0 5,58 29
6062201400129 6 6,14 10 0 5,17 62
6062201700113 8 7,06 10 0 5,63 23
6062201700117 6 7,33 10 0 5,77 13
6062201700119 8 6,91 10 0 5,56 32
6062201400152 6 7,3 10 0 5,75 14
6062201600117 6 6,46 0 0 3,33 76
6062201700126 8 6,65 10 0 5,43 41
6062201700128 8 7,53 10 0 5,87 8
6062201500130 10 5,66 10 0 4,93 70
6062201700131 6 7,04 10 0 5,62 25
6062201700132 12 6,12 10 0 5,26 56
6062201700142 8 7,08 10 0 5,64 22
6062201700134 6 6,33 10 0 5,27 55
6062201700138 6 6,95 10 0 5,58 30

  

Ενστάσεις φοιτητών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 14/6/2020 και ώρα 12.00 μ. ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

 

Η τμηματική υπεύθυνη πρακτικής άσκησης :

Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου, Aναπλ. καθηγήτρια 

 

Τα μέλη της επιτροπής : 

Αθανάσιος Στρίγγας, Aναπλ. καθηγητής 

Κρινάνθη Γδοντέλη, Eπίκουρη καθηγήτρια