Συγκρότηση επιτροπών κρίσης

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στο γνωστικό αντικείμενο

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός και δημοσιοποίηση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επταμελούς Επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στο γνωστικό αντικείμενο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ»


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κριεμάδης Αθανάσιος
Δουβής Ιωάννης
Κυπραίος Γεώργιος
Στρίγκας Αθανάσιος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Γκίσης Ιωάννης
Αυθίνος Ιωάννης
Καρτακούλλης Νικόλαος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Παπανικολάου Ζήσης
Κουστέλιος Αθανάσιος
Αλεξανδρής Κωνσταντίνος
Γαργαλιάνος Δημήτριος
Κουθούρης Χαρίλαος
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Καρλής Γεώργιος