Κύριο Μενού (module)

Σπάρτη, 29/9/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την 1/10/2016 θα ξεκινήσει η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 15/10/2016.

Η ανανέωση εγγραφής γίνεται με τη δήλωση μαθημάτων.
Οι φοιτητές που ακολουθούν τα Προγράμματα Σπουδών 2008 – 2009, 2009 – 2010 και 2014 – 2015 οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016 - 2017 μέσω της υπηρεσίας studentweb που θα βρείτε στο σύνδεσμο https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student&autologoff=1  
Οι φοιτητές που ακολουθούν παλαιότερα Προγράμματα Σπουδών οφείλουν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία κατά την πιο πάνω περίοδο και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 11.00 – 13.00 για να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων.
Οι φοιτητές 4ου ή και μεγαλύτερων ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία έως και οκτώ (8) μαθημάτων, στα οποία έχουν προβιβάσιμο βαθμό, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ κατά την πιο πάνω προθεσμία και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα (π.χ. δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα προς δήλωση) μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ