Κύριο Μενού (module)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ι29 του Τμήματος (οδός Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη) ως εξής :

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

20/12/2018

Ώρα: 11.00 – 13.00

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

20/12/2018

Ώρα: 15.00 – 17.00

Εισαγωγή στην Αθλητική Επιστήμη

20/12/2018

Ώρα: 19.00 – 21.00

Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο ΤΟΔΑ είναι οι εξής:

Α/Α

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

1

ΑΖ736364

2

ΑΙ780244

3

Χ904946

4

ΑΗ 236584

5

ΑΕ753209

6

ΑΝ284999

7

Χ288007

8

ΑΗ736647

9

ΑΙ675321

10

ΑΕ 274652

11

ΑΕ 274653

12

ΑΕ 753443

13

ΑΖ 736593

14

Χ 785977

15

ΑΖ 736658

16

Φ 143650

17

Χ 404964

18

ΑΕ 754573

19

Χ 904195

20

265934020

21

ΑΕ 272109

22

ΑΖ 369853

23

264812028

24

ΑΙ 526281

25

ΑΚ 735937

26

ΑΕ 752349

27

ΑΜ 099473

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, και για την εξέταση του πρώτου μαθήματος, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες και για τα υπόλοιπα μαθήματα, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να προσέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται η ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα.

Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής, που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων, απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή.

Η Γραμματέας του Τμήματος

 

Άννα Παπαστρατάκου