Κύριο Μενού (module)

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ 2018 ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://www.minedu.gov.gr/

ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

http://sportmanagement.uop.gr/

ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ

 

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ