Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

Σας ενημερώνουμε ότι από 30/10/2018 ξεκίνησε η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την 15/11/2018.

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2018 – 2019 μέσω της υπηρεσίας studentweb που θα βρείτε στο σύνδεσμο https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student&autologoff=1  

Οι φοιτητές 4ου ή και μεγαλύτερων ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία έως και οκτώ (8) συνολικά μαθημάτων, στα οποία έχουν προβιβάσιμο βαθμό, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ κατά την πιο πάνω προθεσμία και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα (π.χ. δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα προς δήλωση) μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Οι (επί πτυχίω) φοιτητές 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα που διδάχθηκαν τόσο στα χειμερινά όσο και στα εαρινά εξάμηνα σπουδών τους (διπλή εξεταστική).

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ