Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΟΔΑ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος, το οποίο διατίθεται στο σύνδεσμο: http://195.251.113.134/formtools/modules/form_builder/published/Aitisi_ptyxiakis_xoris_epibleponta.php

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές 7ου και μεγαλύτερων εξαμήνων θα καταχωρούν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα που προβάλλεται στον πιο πάνω σύνδεσμο.

Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέγουν (κατά προτεραιότητα) ένα από τα επιστημονικά πεδία (έως και 3 πεδία) του ΤΟΔΑ στα οποία επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Επίσης, θα μπορούν (κατά προτεραιότητα) να προτείνουν το θέμα της πτυχιακής εργασίας που θέλουν να εκπονήσουν.

Τις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα τις διαχειρίζεται 3μελής επιτροπή, η οποία θα εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος το οριστικό θέμα και τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας του κάθε φοιτητή, αφού λάβει υπόψη της τις προτιμήσεις των φοιτητών.

Η επιτροπή θα δέχεται τα ηλεκτρονικά σας αιτήματα έως και το Σάββατο 30/11/2019.

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το οριστικό θέμα το οποίο θα εκπονήσουν και για τον επιβλέποντα της πτυχιακής τους εργασίας μέσω της ηλεκτρονικής τους καρτέλας studentweb ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΟΔΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Πτυχιακών Εργασιών. Δεν έχει προβλεφθεί η ίδια διαδικασία για το εαρινό εξάμηνο

Η Γραμματέας

 Άννα Παπαστρατάκου