banner site

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, σύμφωνα τόσο με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών του, σε σύμπλευση με την αποστολή και το στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 • Η αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού είναι:

α) να προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των  θεσμών του αθλητισμού.

β) να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

γ) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

δ) να συμβάλλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Διασφάλιση της ποιότητας του ΤΟΔΑ επιτυγχάνεται μέσω:

 1. Του Στρατηγικού Σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του Τμήματος και των - σύμφωνα με αυτόν - ετήσιων πλάνων δράσης.
 2. Της σύμπλευσης με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας του ΕΧΑΕ, του εθνικού και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
 3. Της δέσμευσης του Τμήματος για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, τόσο μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και στις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του.
 4. Του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, τον οποίο ακολουθεί και έχει θεσπισθεί σε Ιδρυματικό επίπεδο.
 5. Της διαφάνειας και δημόσιας πληροφόρησης για τις δράσεις του.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα:

 • Διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που έχει στόχο την σύνδεση του τμήματος με κοινωνία και την αγορά εργασίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων του.
 • Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Υιοθετεί μια πολιτική επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του.
 • Εξασφαλίζει την ομαλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των φοιτητών κατά την περίοδο των σπουδών τους και παρακολουθεί την σταδιοδρομία τους μετά την αποφοίτησή τους.
 • Υποστηρίζει την διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του και προωθεί τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα στα αντικείμενα που πραγματεύεται η επιστήμη του ΤΟΔΑ.
 • Υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα των υπ. διδακτόρων και προωθεί τα αποτελέσματά σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη/φορείς (shareholders) που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του ΤΟΔΑ.
 • Υποστηρίζει την διασύνδεση με την τοπική κοινωνία μέσω ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων με στόχο τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
 • Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες που στοχεύουν στην συνεχή βελτίωση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
 • Συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του ΠΠΣ, ενσωματώνοντας σε ετήσια βάση όλες τις προτάσεις για την βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που το τμήμα προσφέρει.

Το ΤΟΔΑ:

 • δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής που παραπάνω περιγράφεται
 • υπερασπίζεται την ακαδημαϊκή ηθική και ακεραιότητα, την ακαδημαϊκή ελευθερία και μάχεται κατά της ακαδημαϊκής απάτης
 • προστατεύει τη διαφορετικότητα, εξαλείφει τυχόν διακρίσεις σε βάρος των φοιτητών ή των στελεχών του