Δια του παρόντος ανακοινώνονται υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, τις οποίες χορηγεί το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν μέσω του ιστότοπου https://admission.study-in-egypt.gov.eg

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέσω της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Ελλάδα είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Περαιτέρω πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.


VERBAL NOTE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ