Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τριετή θητεία με δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα από ώρα 09:00 έως 14:00. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).


 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ