Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

σας ενημερώνω ότι η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δεύτερης Φάσης της Πρακτικής Άσκησης (Επιλογή Θέσεων/Τελική Ανάθεση) μεταφέρεται από τη Δευτέρα 22/5, που ήταν η αρχική ημερομηνία, την Πέμπτη 25/5.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση είναι:

1. Σήμερα δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών φοιτητολογίου, λόγω εργασιών και ως εκ τούτου δεν λειτουργεί η πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης

2. Λόγω των εκλογών κάποιοι από τους φορείς υποδοχής υπολειτουργούν.

Προσοχή! Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

 

Με εκτίμηση,

Κρινάνθη Γδοντέλη