Σύμφωνα με έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Earinou_2022.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, παρατείνεται η περίοδος της δήλωσης και της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαικού Έτους 2022-2023. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για περαιτέρω δίευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Από τη Γραμματεία