Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον Όμιλο Πρακτικής με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική Προκήρυξη και να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 22.05.2023.

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ