Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, σας ενημερώνει ότι η παρεχόμενη σίτιση των φοιτητών, θα διακοπεί –λόγω Πάσχα- σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου έως και την Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2023