Σύμφωνα με έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) τού Υπουργείου Παιδείας, ξεκινούν η δηλωση καί η διανομη των διδακτικων σύγγραμμα των για το χειμερινό εξάμηνο τού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023. Οι δηλώσεις σύγγραμματων των φοίτητων ξεκίνούν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Η διανομή των σύγγραμμα των ξεκινά τη Δευτέρα 24 Οκτωβριου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οί φοιτητές πού έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Γία περαιτερω διευκρινίσεις η απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγη ς Χρηστών τού Ευδόξου. (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx). 

Από τη Γραμματεία