Δείτε τα αποτελέσματα των αιτήσεων για το δικαίωμα σίτισης από 18/10/2022 στο παρακάτω link: