Σπάρτη, 11.10.2022

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, που είχε οριστεί για την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, για την ανάδειξη εκπροσώπου
και αναπληρωτή εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, με την υπ αρ 1044/10.10.2022 απόφαση
του Κοσμήτορα της Σχολής

Από τη Γραμματεία