Ανακοίνωση
10-01-2022
Σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιείται η σίτιση από 10-01-2022 εν αναμονή της νέας σύμβαση με τους αναδόχους. Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία επανέναρξης της σίτισης.

Από το τμήμα
φοιτητικών θεμάτων