Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία δήλωσης πρόθεσης εξέτασης εξέπνευσε την Παρασκευή  27.08.2021.

Στις περιπτώσεις φοιτητών/τριών  που για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν
οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους , μπορούν με απόφαση Προέδρου ή και Συνέλευσης Τμήματος να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε
εξέτασης ) υποβάλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σχετική έντυπη δήλωση απο αυτό το σύνδεσμο , σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή του κάθε μαθήματος.
Η ΕΝΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ, ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΊ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΦΟΊΤΗΣΗΣ.

Με εκτίμηση,

Απο το Τμήμα Σπουδών