ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής εξέτασης εξέπνευσε την Πέμπτη 17.6.2021. Στις περιπτώσεις φοιτητών/τριών  που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν  εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης
εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους , μπορούν με απόφαση Προέδρου ή και Συνέλευσης Τμήματος να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξέτασης ) υποβάλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σχετική έντυπη δήλωση ( επισυνάπτεται), σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή του κάθε μαθήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

για τα ανωτέρω, είναι το μάθημα να έχει δηλωθεί στο γραμματειακό σύστημα του Τμήματος φοίτησης

 

 

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ