logo

 

                

Κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Αρμόδια Όργανα

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα αντικείμενά του. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

2. Επιλογή υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

3. Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεξάγουν έρευνα υποβάλλουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου αναφέρεται το μέλος ΔΕΠ (Καθηγητής σύμφωνα με το 4009/2011) που θα επιβλέπει την εκπόνηση
  2. Επικυρωμένα αντίγραφα σπουδών.
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου επιπροσθέτως θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) πρόταση εκπόνησης έρευνας – έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα

β) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων

γ) Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

4. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

4.1 Εγγραφή

Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εγγράφονται στο μητρώο του Τμήματος.

4.2 Διάρκεια

Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται σε ενάμισι έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος, μετά την κατάθεση ετήσιας αναφοράς προόδου. Η ετήσια αναφορά προόδου συντάσσεται από τον υποψήφιο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και κατατίθεται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ..

4.3 Υποχρεώσεις υποψηφίου

Για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας απαιτείται υποβολή τελικής έκθεσης πεπραγμένων, και μια τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών.

4.4 Παροχές

Με την ολοκλήρωση της έρευνας παρέχεται πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, όπου αναφέρεται η διάρκεια, ο τίτλος και ο επιβλέπων καθηγητής. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών και το υπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο επιβλέπων καθηγητής.