Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

 

Σπάρτη, 26/4/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2017 – 2018

 

Με την απόφαση της 49ης Συνέλευσης (9ης ακαδ. έτους 2016 – 2017) του ΤΟΔΑ, οι υποψήφιοι προς κατάταξη φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα εξεταστούν στα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα με την αντίστοιχη ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Α) Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ύλη

 • Ο μάνατζερ, οι διοικητικές ικανότητες και η ανάπτυξή τους
 • Ηθικοί κανόνες και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
 • Δομή οργανισμού, ανασχεδιασμός και οργανωτική κουλτούρα.
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Επιλογή, Κατάρτιση και ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Παρακίνηση, κλπ.).
 • Ηγεσία.
 • Επικοινωνία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Έλεγχος και τεχνολογία πληροφοριών.
 • Διαχείριση αλλαγής.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 

Α) Διοίκηση επιχειρήσεων

Έκδοση: 1η έκδ./2012

Συγγραφείς: Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary

ISBN: 978-960-218-754-8

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

Β) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έκδοση: 1/2013
Συγγραφείς: ΧΥΤΗΡΗΣ Σ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ISBN: 978-618-80635-9-4
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β) Βιολογία της Άσκησης

Ύλη

ΚΕΦ. 1. ΟΙ ΙΣΤΟΙ, ΣΕΛ 1-11.

ΚΕΦ. 3. ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ. ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΣΕΛ 34-65.

ΚΕΦ 5. ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ, ΣΕΛ.95-113.

ΚΕΦ 6,7. Η ΣΣ. ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΣ, ΣΕΛ 117-150.

ΚΕΦ 9,10. ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΥΩΝ, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ, ΣΕΛ. 188-216.   

ΚΕΦ. 11. ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΕΛ. 229-269.

ΚΕΦ. 13. ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΕΛ 297-356.

ΚΕΦ. 23. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΣΕΛ. 551-579.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 • Στεργιούλας, Α. (2005). Βιολογία της άσκησης, Εκδ. Συμμετρία.

Γ) Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ύλη

 1. Ορισμός, βασικές έννοιες μάρκετινγκ, εξέλιξη του μάρκετινγκ σαν επιστήμη.
 2. Το περιβάλλον μάρκετινγκ.
 3. Προϊόντα και υπηρεσίες – ομοιότητες και διαφορές. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και πως επηρεάζουν τη στρατηγική μάρκετινγκ.
 4. Η συμπεριφορά του καταναλωτή, πως τη διαχειριζόμαστε, πως την αναλύουμε.
 5. Τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση.
 6. Ο ρόλος της έρευνας αγοράς στο Μάρκετινγκ.
 7. Η στρατηγική μάρκετινγκ και τα βασικά συστατικά της.
 8. Το μίγμα μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες.
 9. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 10. Διεθνές και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στις υπηρεσίες.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών: Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες. Αυλωνίτης Γεώργιος, Γούναρης Σπύρος, Τσιότσου Ροδούλα, BrokenHillPublishersLtd, Φεβρ. 2016. ISBN13 9789963258567
 • Principles of Services Marketing. Palmer, Adrian. McGraw-Hill Publishing Co., New York, latest edition
 • Services Marketing by Christopher Lovelock (2001), Prentice Hall, 4th ed.
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Πέτρος Μαλλιαρης, Εκδόσεις Σταμουλη 2012.
 • Βασικές αρχές Μάρκετινγκ: μια στρατηγική προσέγγιση.William Perreault, Jr., Joseph Cannon and Jerome McCarthy. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης - Νικόλαος Παπαβασιλείου. Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2012.
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε και δεν έχετε ρωτήσει, Δημήτρης Πασχαλούδης, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε, Αθήνα 2009
 • Βασικό Μάρκετινγκ – 2η έκδοση (2006), Βασίλειος Γαλάνης, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Gary Armstrong & Philip Kotler, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε, 9η έκδοση, 2009.
 • Marketing: Concepts & Strategies Pride W. & Ferrell O., , Houghton Mifflin (2003), 12th ed
 • Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Kotler, P. , Prentice Hall, (latest edition)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100  Σπάρτη) από 1 - 15 Νοεμβρίου 2017, με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Σπάρτη.

Η Γραμματέας του Τμήματος

 

 

Άννα Παπαστρατάκου