ChoustoulakisLarge           

Εμμανουήλ Χουστουλάκης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής | Διδάσκων με Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας

 

Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης


home  Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 

phone   (+30)27310 89660

mail  exoustou @gmail.com , echoustoulak @uop.gr

pdf

Πλήρες Βιογραφικό

Brief CV in English

 
 RG Logo academia logo   In 2C 21px R  

Ωρες συνεργασίας με φοιτητές

Τρίτη: 09:30 – 11:30 ή οποτεδήποτε ύστερα από συνεννόηση

 
 
 Εκπαίδευση
 • Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, με θέμα έρευνας: «Διερεύνηση της κατανόησης μαθηματικών εννοιών που λειτουργούν ως προκαταβολικοί οργανωτές σύμφωνα με τη θεωρία του Ausubel, για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των οικονομικών μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
 • Διδακτορική Διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον Τομέα Πληροφορικής & Μαθηματικών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, με θέμα «Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας και ο ρόλος των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης». Βαθμός «Άριστα».
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, στη Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα, με κατεύθυνση στην «Ηλεκτρονική Μάθηση», με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής “Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και διάχυση του Διαδικτύου στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Βαθμός «Άριστα».
 • Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης με κατεύθυνση στην «Επιχειρησιακή Στρατηγική & Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων». Βαθμός «Λίαν Καλώς»
 Μαθήματα
 • Διεθνή Οικονομικά
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Οικονομικά Αθλητικών Φορεών
 • Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Επαγγελματική Εμπειρία
 • Οικονομικός Σύμβουλος – Λογιστικός & Φοροτεχνικός Σύμβουλος - Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων & Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Υπεύθυνος Τομέα Εταιρικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε εταιρεία Πληροφορικής
 • Καθηγητής Μαθημάτων Οικονομίας & Διοίκησης σε Ιδιωτικό Ημερήσιο Λύκειο
 • Trainee Product Manager στο τμήμα Μάρκετινγκ, υπεύθυνος για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνική εταιρεία
 • Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογικής Υποστήριξης σε εταιρεία ψηφιακών συστημάτων
 • Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών και Εξειδικευμένου Δικτυακού Λογισμικού σε εταιρεία Πληροφορικής
 • Εκπαιδευτής για την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού ECDL σε Κέντρο Πληροφορικής

  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Dimakos, G., Nikoloudakis E., Ferentinos, S., & Choustoulakis, E. (2007). Developing a Proof-Writing Tool for Novice Lyceum Geometry Students, The Teaching of Mathematics, 10 (1), (ISSN: 1451-4966).
 2. Paraskeva, F., Misirlaki, S., & Choustoulakis, E. (2009). Designing Collaborative Learning Environments Using Educational Scenarios Based on Self-regulation, International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC), Vol.. 2, No. 1 (2009), pp.42-49, (ISSN: 1867-5565).
 3. Dimakos, G., Nikoloudakis E., Ferentinos, S., & Choustoulakis, E., (2010). The role of examples in Cognitive Apprenticeship, Quaderni di Ricerca in Didattica Matematica (QRDM), Issue 20.
 4. Tavoulari, K., Paraskeva, F. & Choustoulakis, E. (2011). Using Cognitive Flexibility Theory as an instructional and collaborative model for teaching students in higher education. In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011 (pp. 2599-2604). Chesapeake, VA: AACE.
 5. Choustoulakis, E. & Nikoloudakis, E. (2011). Evaluating the Motivational Aspects of a Web-based Learning Environment for the Teaching of Middle School Geometry. In Proceedings of Global Learn Asia Pacific 2011 (pp. 803-808). AACE.
 6. Choustoulakis, E. & Nikoloudakis, E. (2011). Applying ARCS Model to Assess the Motivational Characteristics of a Web-based Course in Economic Education in Greece. In Proceedings of Global TIME 2011 (pp. 183-188). AACE.
 7. Dimakos, G. & Choustoulakis, E. (2010). Critical points on the use of Cost-Effectiveness analysis to assess the role of ICT in modern education, Workshop on Informatics in Education (WIE 2010) in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI), Dep. of Informatics, Ionian University, Dep. of Informatics, University of Piraeus, and the Greek Computer Society, Tripolis, Greece, 2010.
 8. Nikoloudakis, E. & Choustoulakis, E. (2011). A strategy to improve novice students’ proof competence, Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, PME, Ankara.
 9. Choustoulakis, E. & Dimakos, G. (2010). Measuring Motivational Characteristics of Courses in Economic Education: Applying ARCS Model to a Web-Based Course in Financial Mathematics, Proceedings of International Scientific Conference “The contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education”, Piraeus, Greece, September 15-18, 2010.
 10. Paraskeva, F., Misirlaki, S., & Choustoulakis, E. (2008). Designing Collaborative Learning Environments Using Educational Scenarios Based on Self-regulation, Proceedings of the International Conference of E-learning in Workplace (ICELW 2008), Columbia University, New York, 2008, June 12th -13th.
 11. Νικολουδάκης, Ε, Φερεντίνος, Σ., Χουστουλάκης, Ε. (2006). O Υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο στη διδασκαλία των Μαθηματικών, Αστρολάβος: Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, τεύχος 5, σελ.96-110, Εκδόσεις Ε.Μ.Ε, Αθήνα, (ISSN: 1106-2878).
 12. Νικολουδάκης, Ε., Φερεντίνος, Σ., Παρασκευά, Φ., Ιωάννου, Σ., Χουστουλάκης, Ε. (2006). Αξιολόγηση της διδασκαλίας του Θεωρήματος της Εκατόμβης (Πυθαγορείου) με τη βοήθεια του Διαδικτύου: Μια ερευνητική προσέγγιση, Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, Τεύχος 6, σελ.82-104, Εκδόσεις Ε.Μ.Ε, Αθήνα, (ISSN: 1106-2878).
 13. Χουστουλάκης, Ε., Νικολουδάκης, Ε. (2010). Διερεύνηση των Στάσεων των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη Χρήση Τεχνολογικών Καινοτομιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, με βάση το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, Τεύχος 14, σελ.137-168, Εκδόσεις Ε.Μ.Ε, Αθήνα, (ISSN: 1106-2878).
 14. Χουστουλάκης, Ε., Κρητικός, Ε. (2010). Διερευνητική προσέγγιση του ρόλου του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης στην απόφαση για υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών: η περίπτωση των σύγχρονων εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης, Αστρολάβος. Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών, Ειδικό Τεύχος 13, σελ.13-26, Εκδόσεις Ε.Μ.Ε, Αθήνα, (ISSN: 1106-2878).
 15. Χουστουλάκης. Ε., Νικολουδάκης, Ε. (2017). Η συμβολή της ποιότητας των διδακτικών δεξιοτήτων του τεχνολόγου εκπαιδευτικού στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ “Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού”, ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα.
 16. Χουστουλάκης, Ε. (2017). Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας & Ο Ρόλος των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Μια ερευνητική προσέγγιση, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, Σύρος.
 17. Νικολουδάκης, Ε., Ντάβας, Χ., Χουστουλάκης, Ε. (2016). Οι απόψεις των μαθητών/τριών για μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με τη χρήση ενός Δομημένης Μορφής Φύλλου Εργασίας, Πρακτικά 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ΕΜΕ, Χανιά.
 18. Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε., Νικολουδάκης, Δ. (2016). Βελτιώνοντας τον Πίνακα Ελέγχου του Συλλογισμού της Αποδεικτικής Διαδικασίας στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, Πρακτικά 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ΕΜΕ, Χανιά.
 19. Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε., Νικολουδάκης, Δ. (2015). Παρατηρήσεις επί της διδασκαλίας με το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας των επιμορφούμενων καθηγητών των μαθηματικών, Πρακτικά 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ΕΜΕ, Καστοριά.
 20. Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε., Νικολουδάκης, Δ. (2015). Συμπεράσματα από την πρακτική εξάσκηση διδασκαλίας επιμορφούμενων καθηγητών των μαθηματικών με τη χρήση ενός Δομημένης Μορφής Φύλλου Εργασίας, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, ΕΕΠΕΚ, Λάρισα.
 21. Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2014). Διερευνητική Προσέγγιση Παραγόντων που Επηρεάζουν την Απόφαση των Υποψηφίων για την Επιλογή ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η περίπτωση ΤΟΔΑ. Πρακτικά 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ΕΜΕ, Αθήνα.
 22. Νικολουδάκης, Ε. & Χουστουλάκης, Ε. (2011). Το Μοντέλο των p-m Συνδυασμών για τη Διδασκαλία της Απόδειξης στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, Πρακτικά 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ, 509-522, EME, Αθήνα.
 23. Δημάκος, Γ., Χουστουλάκης, Ε. (2010). Κρίσιμες παρατηρήσεις πάνω στη χρήση της ανάλυσης Κόστους-Αποτελεσματικότητας για την αποτίμηση του ρόλου των ΤΠΕ στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, Workshop in Education (WIE 2010), 14 Panhellenic Conference in Informatics, Τρίπολη.
 24. Χουστουλάκης, Ε., Κρητικός, Ε. (2010). Διερευνητική προσέγγιση του ρόλου του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης στην απόφαση για υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών: η περίπτωση των σύγχρονων εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης, Πρακτικά 7oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΑΣΟΕΕ, Αθήνα, 13 Μαίου 2010.
 25. Χουστουλάκης, Ε., Κρητικός, Ε. (2009). Αξιοποιώντας μοντέλα προσομοίωσης στη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πρακτικά 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ, σελ. 204-213, Θεσσαλονίκη, 13-15 Νοεμβρίου 2009.
 26. Νικολουδάκης, Ε., Φερεντίνος, Σ., Χουστουλάκης, Ε. (2008). Η υπέρβαση των διδακτικών εμποδίων στη γεωμετρία μέσω αξιοποίησης αναπαραστάσεων των ΤΠΕ, Πρακτικά 5ης Διεθνούς Διημερίδας Μαθηματικών, Ρέθυμνο, 17-19 Απριλίου 2008.
 27. Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2007). Επιρροές των Μαθηματικών στις Τέχνες, τα Γράμματα και τις Επιστήμες και οι συνέπειές τους στη Μάθηση.
 28. Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2007). Διδακτική Προσέγγιση του Πυθαγορείου Θεωρήματος για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακών Τεχνολογιών. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 4-6 Μαίου 2007, τόμος β', 116-125, (ISSN: 1106-2878).
 29. Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε. (2006). Αξιοποιώντας πολιτισμικά παραδείγματα στη διαδικασία Διδασκαλίας – Μάθησης των Μαθηματικών, Πρακτικά 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ με Διεθνή συμμετοχή, σελ.442-451, (ISSN: 1105-7930).
 30. Νικολουδάκης, Ε, Χουστουλάκης, Ε. (2005). Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ με Διεθνή συμμετοχή, σελ.597-607, (ISSN: 1105-7955).
 31. Νικολουδάκης, Ε, Χουστουλάκης, Ε. (2005). Η ανάπτυξη της Λογικομαθηματικής Σκέψης μέσω αναπαραστάσεων που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ΤΠΕ, Πρακτικά Εισηγήσεων 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, σελ.194-202, (ISBN: 960-8105-90-0)