Travlos large           

Αντώνης Τραυλός , Καθηγητής

Προεδρος Τ.Ο.Δ.Α.

Ψυχολογία Του  Αθλητισμού  Και Κινητική Μάθηση (ΦΕΚ:550/14.06.17 τ.Γ' )

home  Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών Σπάρτη 23100 , Γραφείο Β2

phone  27310-89672

mail  atravlos @uop.gr

pdf

Πλήρες Βιογραφικό

 
RG Logo       

scholar 32

        In 2C 21px R    

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ   12:30 - 14:30 , ΠΕΜΠΤΗ -09:30 με 11:30

 

 
 
 Εκπαίδευση
 • Doctor οf Philosophy (Ph.D.) Πανεπιστήμιο της Alberta, Edmonton – Alberta, Καναδάς (1988-1993). Γνωστικό Αντικείμενο – Ειδίκευση: Αθλητική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Κινητικής Μάθησης και Συμπεριφορά
 • Master of Arts (Μ.Α.) Πανεπιστήμιο McGill, Montreal – Quebec, Καναδάς (1986-1988)
 • Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (1977-1981) με πιστοποιητικό ισοτιμίας ΤΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985).
  Μαθήματα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Αθλητική Ψυχολογία και Κινητική Μάθηση
 • Στατιστική για τις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Προχωρημένη Στατιστική για τις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Οργανωτική συμπεριφορά
 • Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και Συμπεριφορά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Μεθοδολογία Έρευνας & Στατιστική
 • Η Ψυχολογία στη Διοίκηση
 • Μέθοδοι έρευνας στις Κοινωνικές και Ολυμπιακές Σπουδές
 • Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή πα­ρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων
 • Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ
 • Ψυχολογία των Οργανισμών και των Θεσμών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Ψυχολογία των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 
  • Παρουσιάζει το ερευνητικό του έργο σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύει τις πρωτότυπες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που εφαρμόζουν το σύστημα των κριτών.
  • Κριτής (Reviewer) Επιστημονικών Περιοδικών (Ελληνικά και Διεθνή)Μέλος επιστημονικών Επιτροπών (Editorial Board) επιστημονικών περιοδικών

  • Μέλος Οργανωτικής ή/και Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίων και Επιστημονικών ΟργανισμώνΚύριος

  • Επιβλέπων σε 18 Διεκπεραιωμένες Μεταπτυχιακές Εργασίες (Master of Science – M.Sc.)

  • Μέλος Τριμελούς Επιτροπής σε 25 Διεκπεραιωμένες Μεταπτυχιακές Εργασίες (Master of Science – M.Sc.)

  • Κύριος επιβλέπων σε 1 διεκπεραιωμένη Διδακτορική Διατριβή.

  • Μέλος Τριμελούς Επιτροπής σε 10 Διεκπεραιωμένες Διδακτορικές Διατριβές (Doctor of Philosophy – Ph.D.)

  • Μέλος Επταμελούς Επιτροπής σε 9 Διεκπεραιωμένες Διδακτορικές Διατριβές (Doctor of Philosophy – Ph.D.)

Τα τωρινά και τα μελλοντικά μου ερευνητικά προγράμματα εστιάζονται:

  • Στη μελέτη και τη διερεύνηση θεμάτων που έχουν σχέση με την πρακτική εφαρμογή ερευνητικών διαδικασιών της Ψυχολογίας στην αναβάθμιση του ρόλου (α) των Επιστημόνων Υγείας και (β) του Αθλητικού Μάνατζερ.
  • Στη μελέτη και διερεύνηση της Εργασιακής Ικανοποίησης στην Εκπαίδευση, στις Επιστήμες Υγείας και σε Επιχειρήσεις του Αθλητισμού.
  • Στην ανάλυση εργασίας Διευθυντικών στελεχών
  • Στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από ΠΑΕ και ΚΑΕ στον Ελλαδικό χώρο.
  • Στη μελέτη της επίδρασης των μεθόδων εξάσκησης για την αποδοτικότερη μάθηση δεξιοτήτων – σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.
  • Στη διερεύνηση του σχολικού εκφοβισμού (bullying), κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying), καθώς και της επιθετικότητας και της βίας στον αθλητισμό και στο σχολείο.
  • Στη δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.
  • Στη μελέτη της ψυχολογικής διάστασης του εθισμού στα τυχερά παίγνια.

 

  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 

 1. Τραυλός, Α. Κ., Κριεμάδης, Α., & Γαργαλιάνος, Δ. (Επιμ.), (2012). Βιβλίο Πρακτικών Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: H Απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο". Σπάρτη, Λακωνίας: Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 2. Σωτηρόπουλος, Α. Κ. Τραυλός, Ν. Πατσαντάρας, Δ. Γεωργούλιας, Ε. Μπεκρής, Ι. Τσαΐνης, & Δ, Μπαλάφας, (2001). Το ποδόσφαιρο: Διδακτική, ασκήσεις τεχνικής-τακτικής, προγράμματα προετοιμασίας, διατροφή, ψυχολογία, φυσικοθεραπεία. Αθήνα, Αττική: Τελέθριον.
 3. Τραυλός, Α. Κ., & Δουβής, Σ. (2000). Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία: Μεγιστοποίηση της ικανότητας εστίασης της προσοχής στο τένις. – Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Λαβύρινθος.
 4. Τραυλός, Α. Κ. (1998). Η Ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 2 έως 7 χρόνων. Αθήνα: Σαββάλας.
 5. Travlos, A. K. (1993). Temporal locus of knowledge of results and motor learning: Self-paced studies. Doctoral dissertation, University of Alberta. Microfilm – International Library.
 6. Travlos, A. K. (1988). Information processing and concentration as a function of fitness and exercise-induced activation (EIA) to exhaustion. Master thesis, McGill University. Microfilm – International Library.
 7. Εξωτερικός συνεργάτης στο σύγγραμμα που επιμελήθηκε ο Χ. Τσορμπατζούδης (2009) (καθηγητής του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) με τίτλο «Προσδιοριστικοί παράγοντες της πρόθεσης για ντόπινγκ στο αθλητισμό». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ (Word Anti-Doping Agency – WADA).