Εξάμηνο

σπουδών.

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο)

 

Κωδικός

Μαθήματος

Υπεύθυνος Διδάσκων

και Συνεργάτες

 

(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα)

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ)

Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ.

Πολλαπλή

Βιβλιογραφία

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Χρήση εκπαιδ. μέσων

(Ναι/Όχι)

Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων

(Ναι/Όχι3)

Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα

Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις

Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση

Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές;4

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΟΔ052

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

169

115/66

33/28

12

1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΔ050

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

166

111/53

40/14

12

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΜΑ035

ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

143

97/5

89/0

15

1

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔ051

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ Α.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

183

129/90

25/30

16

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΔ042

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. – Δ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

142

98/11

93/11

9

1

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔ053

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Β.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

186

110/81

34/37

19

2

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ

ΜΑ036

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΡΙΓΚΑΣ Α.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

153

101/26

63/19

9

2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΔ055

ΤΡΑΥΛΟΣ Α.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

164

111/57

40/4

12

2

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΔ056

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

133

107/58

3831

8

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΔ057

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Β.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

193

139/81

26/14

14

2

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΔ058

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. – Δ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

132

96/5

96/5

8

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑ040

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

123

91/26

43/4

33

3

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΟΔ063

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

122

85/17

2/0

21

3

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΟΔ064

ΔΟΥΒΗΣ Ι.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

122

95/20

64/7

21

3

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΜΑ037

ΤΡΑΥΛΟΣ Α.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

123

89/32

44/23

22

3

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΑ038

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Π.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

123

87/32

42/26

21

4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΑ039

ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

118

87/14

78/14

16

4

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΟΔ065

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

119

88/29

43/6

11

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΟΔ066

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Β.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

117

86/28

42/8

11

4

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΟΔ067

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

119

100/19

61/8

7

4

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔ068

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Μ.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

119

99/27

63/5

10

5

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΟΔ040

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

184

124/58

81/33

6

5

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔ011

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

175

137/68

56/20

7

5

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΔ026

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Μ.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

205

144/102

35/20

8

5

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΔ039

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. – Δ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

133

100/12

93/12

7

5

ΗΘΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑ028

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

153

68/38

50/32

8

5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΑ014

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Π.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

132

100/16

93/15

7

5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΔ025

ΒΡΟΝΤΟΥ Ο.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

178

83/26

64/15

7

5

ΑΘΛHTIΣMOΣ-EΠIKOINΩΝIA & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΔ010

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

140

74/30

54/24

7

5,7

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΕ024

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

142

20/7

19/7

2

5,7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΟΔΕ001

ΒΡΟΝΤΟΥ Ο.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

174

33/26

30/26

2

5,7

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΟΔΕ034

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

154

41/18

18/10

1

5,7

ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΟΔΕ035

ΔΟΥΒΗΣ Ι.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

143

41/9

31/9

3

5,7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΕ018

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

141

62/2

62/2

5

5,7

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΟΔΕ025

ΔΟΥΒΗΣ Ι.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

181

59/26

42/26

1

5,7

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΜΑΕ011

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

131

14/0

14/0

7

6

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔ019

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

169

121/51

53/21

12

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΔ041

ΒΡΟΝΤΟΥ Ο.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

165

100/23

73/15

16

6

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΔ043

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. – Δ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

143

95/12

93/12

9

6

ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΜΑ017

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

139

106/25

76/24

14

6

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΔ044

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Β.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

214

88/85

43/37

13

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ EXTREME SPORTS ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΕ005

ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

131

58/14

58/14

25

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΡΑΚΕΤΑΣ

ΜΑΕ012

ΔΟΥΒΗΣ Ι.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

129

35/5

17/5

5

6

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΑΕ013

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

121

19/3

17/3

3

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΑΕ054

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

119

15/5

12/5

2

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΕ055

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Π.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

146

32/6

32/6

8

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΔΕ003

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Μ.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

137

1/0

1/0

2

6

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΔΕ015

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

151

43/11

24/4

2

6

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΔΕ022

ΤΡΑΥΛΟΣ Α.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

105

31/9

26/5

4

6

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΟΔΕ030

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Μ.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

147

1/0

1/0

2

6

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΟΔΕ032

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98

27/6

23/5

6

6

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΟΔΕ037

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

147

28/7

15/4

5

7

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

MA018

ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

106

80/16

67/15

2

7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔ046

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ Α.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

126

94/61

29/33

2

7

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΟΔ045

ΒΡΟΝΤΟΥ Ο.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

124

65/28

51/24

2

7

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΑ031

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

112

72/33

44/23

2

7

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΑ030

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

116

85/31

44/18

 

8

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΔ024

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΕΕΠ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

128

95/22

75/5

2

8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΟΔ047

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

115

88/45

41/28

5

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔ027

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ Α.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

128

84/66

34/42

7

8

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΜΑ032

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Π.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103

78/27

53/23

4

8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ)

ΟΔ031

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

113

81/53

31/16

6

8

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΔ054

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ Α.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

129

100/63

32/33

7

8

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΟΔ015

ΔΟΥΒΗΣ Ι.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δ/3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

109

78/11

71/6

5