Κύριο Μενού (module)

Σπάρτη, 4/8/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 10η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/5/2017.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν οι φοιτητές που θα έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι έως και την 28/4/2017.

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ