Κύριο Μενού (module)

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 26/11/2018 ξεκινάει η παράταση της περίοδου δηλώσεων μαθημάτων η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την 2/12/2018.

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2018 – 2019 μέσω της υπηρεσίας studentweb που θα βρείτε στο σύνδεσμο https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student&autologoff=1  

Οι φοιτητές 4ου ή και μεγαλύτερων ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία έως και οκτώ (8) συνολικά μαθημάτων, στα οποία έχουν προβιβάσιμο βαθμό, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ κατά την πιο πάνω προθεσμία και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα (π.χ. δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα προς δήλωση) μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Οι φοιτητές 7ου εξαμήνου που οφείλουν 2 μαθήματα επιλογής, οφείλουν δηλώσουν με το πιο πάνω σύστημα το 1ο μάθημα επιλογής και να ενημερώσουν με email τη Γραμματεία του ΤΟΔΑ για το 2ο μάθημα επιλογής στο οποίο θέλουν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019.

Οι (επί πτυχίω) φοιτητές 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα που διδάχθηκαν τόσο στα χειμερινά όσο και στα εαρινά εξάμηνα σπουδών τους (διπλή εξεταστική).

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ