Το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003 εντασσόμενο στη σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ η ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική του λειτουργία άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

Αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελληνική επικράτεια το οποίο θεραπεύει και εξελίσσει ένα νέο επιστημονικό κλάδο για τα Ελληνικά δεδομένα, αυτόν της οργάνωσης και διαχείρισης του αθλητισμού.