Σας ενημερώνουμε ότι στην 91η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία ελήφθη την 13/12/2019, αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Να εγγραφούν στο Τμήμα οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2019 – 2020 όπως η πιο κάτω κατάσταση (κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης)
  2. Στους κατατασσόμενους φοιτητές αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις

Κατεβάστε εδω τη σχετική ανακοίνωση και την κατάσταση κατάταξης των υποψηφίων.