Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής έχει ως σκοπό:

  1. Την προαγωγή της επιστήμης και ανάπτυξη της έρευναςστο γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από το Δημόσιο, Ιδιωτικό, Μη-Κερδοσκοπικό και Μη-Κυβερνητικό τομέα και αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουρισμού, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης και γενικότερα της ποιότητας ζωής.
  2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
  3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς" (Α' 53).

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://smql.uop.gr/