Ημερίδα "Η επιχειρηματικότητα στην κρίση" (16/9/2013)