Η επιτροπή πρακτικής άσκησης ΤΟΔΑ καλεί σε συνέντευξη τους φοιτητές οι οποίοι θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ως εξής :

·      Γραπτή συνέντευξη : Οι φοιτητές καλούνται ν΄απαντήσουν στο σχετικό  ερωτηματολόγιο το οποίο είναι αναρτημένο στο e-class («Συνέντευξη Πρακτικής Ασκησης»). Οι απαντήσεις τους θα αναρτηθούν στο e-class (ΕΡΓΑΣΙΕΣ) μέχρι την Παρασκευή 28/5/2021 και ώρα 12.00.

·      Προφορική συνέντευξη : Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν διαδικτυακά την Παρασκευή 28/5/2021 και ώρα 10.30. Οι φοιτητές θ΄ακολουθήσουν για την σύνδεσή τους τον σύνδεσμο απο το eclass ο οποίος χρησιμοποιείται στις τηλεδιασκέψεις για την Πρακτική Ασκηση.

Υπενθυμίζεται πως ο βαθμός της συνέντευξης συνυπολογίζεται για την κατάταξη των φοιτητών στον σχετικό πίνακα αξιολόγησης (διαδικασίες μέσω ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) και αποτελεί το 20% της συνολικής βαθμολογίας τους. 

                                                                    Για την επιτροπή πρακτικής άσκησης

                                                                                Η τμηματική υπεύθυνη

                                                                          Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου

                                                                                     Αν. Καθηγήτρια